top of page
Zoeken

Gezondheidsgevolgen van 5G begrijpen: inzichten en oordeel van de experten


WAVETHRU is in mitigating health concerns by improving indoors signal strength and avoiding phones to emit higher levels of radiation.

We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we geen constant, betrouwbaar signaal konden krijgen. Een zwak of wegvallend signaal, of te veel mensen die tegelijkertijd toegang proberen te krijgen. Het zijn slechts enkele van de dagelijkse storingen die een soepele verbinding in de weg staan.

 

Dit is vooral een uitdaging in drukke co-working ruimtes waar veel mensen verbinding maken, in gerenoveerde gebouwen die niet altijd de vereiste signaalsterkte kunnen leveren.

 

Maar nu de 5G-revolutie voor de deur staat en er een almaar groeiende behoefte is aan connectiviteit, is het van cruciaal belang dat we ons verdiepen in de gezondheidsgevolgen van deze geavanceerde technologie.

 

Wist u dat een mobiele telefoon bij een slechtere connectiviteit meer radiogolven uitstoot om een signaal te zoeken?

 

Mobiele telefoons passen hun uitgangsvermogen namelijk aan de kwaliteit van het signaal aan. In gebieden met een goede ontvangst verbruiken ze maar een paar milliwatt stroom. In gebieden waar het signaal zwak is, kan hun uitgangsvermogen daarentegen wel meerdere watt bedragen.


Uit een onderzoek van wetenschappers aan het California Department of Health is gebleken dat de straling uitgezonden door een mobiele telefoon in gebieden met een zwak signaal tot 10.000 maal hoger kan zijn dan in gebieden met een sterk signaal. 

 

Andere tests hebben aangetoond dat de meeste straling afkomstig is van de wifi en de mobiele data. Als we lang bellen met wifi, of als Mobiele data ingeschakeld is, treden er pieken op in de internetactiviteit die tot een hogere stralingswaarde leiden.


Wat dat allemaal inhoudt, werd onderzocht door het imec en UGent, in de studie “Comparison of downlink and uplink RF exposure from telecommunications with and without WAVETHRU glass by in-situ measurements” (Vergelijking van de RF-blootstelling aan de downlink en de uplink van telecommunicatie, met en zonder WAVETHRU-glas, op basis van metingen op locatie).

 

Deze studie bekeek of RF-transparante beglazing mogelijk een gunstig effect heeft op de blootstelling aan RF-EMF van een persoon die een mobiele telefoon binnen gebruikt. In kantoren met vensters die met en zonder WAVETHRU-glas waren uitgerust, werden voor drie soorten mobieletelefoongebruik de blootstellingsparameters gemeten bij downlink (van basisstation naar gebruiker) en bij uplink (van gebruiker naar basisstation). De totale geabsorbeerde dosis werd hierbij beoordeeld en vergeleken voor verschillende soorten gebruikers (bv. grootgebruiker vs. typische gebruiker).

 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste stralingsblootstelling bij het gebruik van een smartphone afkomstig is van het toestel. Het basisstation draagt daar maar heel weinig aan bij. De uitkomsten tonen een enorm verschil – in een verhouding van zo'n 1200 tot 1 – tussen de stralingsdosis van de telefoon en die van het basisstation.De impact van traditionele 5G technologie vs. WAVETHRU


Een ander doel van het onderzoek was het evalueren en vergelijken van de doeltreffendheid van twee scenario's: één waar het gebouw ondoordringbaar is voor signalen en een ander waar, dankzij de transparantie van het gebouw, een ongehinderde uitzending van radiogolven mogelijk is.


Als het gebouw geen signalen doorlaat, wordt gewoonlijk gekozen voor de installatie van een DAS (gedistribueerd antennesysteem) of een versterker om de slechte signaalontvangst in het gebouw te verbeteren. Bij deze benadering wordt een netwerk van basisstations opgezet in het gebouw om een continue signaalemissie te verzekeren.


Er bestaat echter een alternatief dat in de studie wordt verkend: de gebouwstructuur transparant maken voor radiogolven. Dit is de aanpak ontwikkeld door WAVE by AGC. Met de productlijn WAVETHRU kunnen externe signalen van het basisstation (BTS) rechtstreeks in het gebouw doordringen, waardoor de communicatie tussen het basisstation en de telefoon beter verloopt.


Het gevolg is dat de telefoon minder druk op de antenne uitoefent bij het verbinding maken met het basisstation. Daardoor wordt er minder vermogen verbruikt en worden er minder radiogolven gegenereerd. De studie heeft aangetoond dat een telefoon met WAVETHRU maar een kwart van de hoeveelheid radiogolven uitzendt, wat resulteert in 76% minder RF-blootstelling voor een typische gebruiker.


Professor Joseph Wout, coauteur van de studie, legt verder uit dat tijdens een 2G-spraakoproep en in beide 4G-scenario's het sterkste zendvermogen werd waargenomen in kantoren die niet waren uitgerust met WAVETHRU. Daar werden vier van de vijf topmetingen gerealiseerd. Het zendvermogen was gemiddeld 36-75% lager in kantoren met WAVETHRU, vergeleken met kantoren die niet met WAVETHRU waren uitgerust of die zich niet naast een kantoor met WAVETHRU bevonden. Verder moet worden opgemerkt dat het verschil in zendvermogen aanzienlijk kleiner was tijdens het uploaden van een bestand met 4G dan in de andere scenario's. Interessant genoeg was het zendvermogen doorgaans ook lager tijdens een bestandsupload met 4G dan tijdens een videogesprek met 4G. In kantoren met WAVETHRU daarentegen was het zendvermogen hoger. Dat is niet zo vreemd, want voor een snellere dataoverdracht is dikwijls meer zendvermogen nodig (dat wil zeggen, er moet meer energie worden overgedragen in minder tijd). Bovendien was de datadoorvoer gemiddeld vier keer hoger in kantoren met WAVETHRU. Wat meer is, de gemiddelde datadoorvoer kwam slechts in twee kantoren boven 10 Mbps uit en beide waren uitgerust met WAVETHRU-beglazing.

De gezondheidsimpact van 4G en 5G 


Met 4G zien we bij het overdragen van data een dubbel voordeel. De telefoon verbruikt minder stroom om een verbinding tot stand te brengen en heeft minder tijd nodig om een specifiek datavolume te versturen, dankzij de beschikbaarheid van meer 4G-banden. Naarmate we overstappen op 5G, nemen de zorgen over RF-blootstelling en onze gezondheid toe. 5G gebruikt immers een hogere frequentie en heeft meer basisstations nodig.

 

Technologieën zoals WAVETHRU spelen echter een cruciale rol in het wegnemen van deze zorgen, want ze verbeteren de signaalsterkte binnenshuis en verminderen zo de noodzaak voor telefoons om meer straling uit te zenden. Hierdoor is een snellere dataoverdracht mogelijk en kunnen de gezondheidszorgen in verband met de RF-uitstoot mogelijk deels worden weggenomen.  Herstel van connectiviteit en vermindering van RF-blootstelling: de dynamische mix van WAVETHRU


Vergeleken met de beglazing met low-e coating die we in moderne passiefhuizen aantreffen, heeft WAVETHRU de radioverbinding tussen binnen en buiten aanzienlijk verbeterd, met een hoger ontvangstvermogen van de signalen uit het basisstation (downlink) en een lager zendvermogen uit het toestel van de gebruiker (uplink), plus een hogere doorvoer.

 

Voor wie de uitstoot van mobiele telefoons in moeilijke ruimten tot een minimum wil beperken, brengt WAVETHRU by AGC een innovatieve oplossing die een nieuw tijdperk in connectiviteit inluidt, zonder de gezondheidszorgen in verband met het gebruik van mobiele telefoons uit het oog te verliezen. Bovendien is het een kosteneffectieve, onderhoudsvrije oplossing om de veiligheid en privacy van het netwerk te behouden.

 

Wilt u meer weten over het verminderen van de radiogolven van mobiele telefoons, zelfs op de lastigste plekken, praat dan gerust met het team van WAVE by AGC.

 [TRANS1]I used here the familiar term, used by AGC for many years


Wil je meer weten over hoe je de mobiele communicatie-ervaring op je werkplek kunt verbeteren en een perfect stabiele connectiviteit kunt garanderen? Demandez un audit gratuit pour votre espace de travail ici


 

Comments


bottom of page